Kjo uebfaqe është pjesë e fushatës vetëdijësuese për qumështin e pasterizuar si produkt në tregun e Kosovës.

Kontakti